top of page
green.jpg

CAMPAIGNS

קמפיינים אפקטיביים שמממשים את המטרה של פרסום: צמיחה וכסף

HEART ❤︎ CAMPAIGNS ❤︎

בעקבות תחילת פעילות בסושיאל ברמה התדמיתית ותרגום החשיפה למודעות
ריטרגטינג ברמת קמפיינים.

ירידה בעלות ליד ממוצעת

בזכות איחוד קמפיינים, דיוק מסרים,
אופטימזציות ושחזור של מה שהוכיח
עצמו כאפקטיבי.

ירידה בעלות ליד ממוצעת

כתוצאה מהידוק קמפיינים ברמת קופי ו-PPC,
הוזלת עלויות לידים וניצול אפקטיבי יותר
של סך התקציב.

גידול בסך הלידים הנכנסים

מסך הגולשים שנחשפו למודעת

"קוד סודי בפרטי".

בקשות לקבלת קוד קופון

41%

66%

130%

70%

bottom of page